FLASH  INFO    -     NIEUWS 

Chers collègues,

Nous sommes heureux de pouvoir vous informer que l’accord conditionnel* intervenu entre les négociateurs représentant les pensionnés d’ING Belgium et les représentants d’ING B et de l’ASCEL a été signé ce 24 octobre. Cet accord concerne les plus de 10.000 pensionnés ayant souscrit à l’une des deux couvertures proposées par Ethias en 2015.

Pour plus d'information - voor meer informatie

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat op 24 oktober 2017 het voorwaardelijk  akkoord* werd getekend tussen de onderhandelaars, vertegenwoordigers van de gepensioneerden van ING Belgium en de onderhandelaars van ING Belgium en VOSSCO. Dit akkoord  is van belang voor de meer dan 10.000 gepensioneerden die in 2015 een van de beide formules gezondheidsverzekering van Ethias hebben onderschreven.