OnthaalWie zijn wij ?

  1. Seniors ING Brussels is een vereniging open voor elke gepensioneerde, vervroegd gepensioneerde of PL in 55+ van de BB, de BL, de BBL of van ING Belgium, of waar zij ook gewerkt hebben. De vereniging ontvangt zowel gepensioneerde arbeiders als bedienden, kader- of directieleden.

  2. Onze vereniging wordt beheerd door een beheerscomité samengesteld uit vrijwilligers. De samenstelling van dit comité vindt U op onze internet website.

  3. Wij waken er op neutraal te blijven met betrekking tot samenlevingsproblematieken of ze nu te maken hebben met politieke, religieuze of taalkundige kwesties. Wij vragen dan ook dat onze leden deze neutraliteit zouden respecteren.


Welke zijn onze doelstellingen ?

  1. Aan de gepensioneerden van de Bank en hun echtgeno(o)t(e) of partner de mogelijkheid te geven hun contacten met vroegere collega’s te behouden en het sociaal leven na het einde van hun professionele carrière te onderhouden.

  2. Activiteiten / ontmoetingen organiseren.


Wie kan lid worden van de vereniging ?

  1. Alle gepensioneerden van de Bank die het wensen en die hun bijdrage van 10 € betaald hebben.

  2. Elk lid ontvangt alle informatie met betrekking tot de activiteiten / feesten die door de vereniging georganiseerd worden kan zich hiervoor inschrijven.


Hoe lid worden van onze vereniging
?

  • Alle voorwaarden zijn te vinden op het volgende adres: inschrijving


Ons huishoudelijk reglement